CONTACT US

  1. Basic

  Lắng Nghe Kĩ Lưỡng
  90000
  39
  000 VNĐ
  • Nửa giờ trải lòng
  • Extra: block 30 phút
  • Thanh toán: trả sau

  2. Intermediate

  Cùng Nhau Chia Sẻ
  150000
  60
  000 VNĐ
  • 60 phút tư vấn
  • Extra: tính thêm theo gói Basic
  • Thanh toán: trả trước 50%​
  PHỔ BIẾN

  3. Time Storage

  Gói Lưu Trữ Thời Gian
  250000
  150
  000 VNĐ
  • Tổng 150 phút hàn thuyên
  • Note: tối đa 6 buổi​ trong tháng
  • Thanh toán: trả trước

  4. Advance & In-depth

  Quy Trình Chuyên Sâu
  2160000
  699
  000 VNĐ
  • 12 giờ tư vấn trong tháng (+1 giờ)
  • Chúng ta thật sự cần nhau!
  • Thanh toán: trả trước​​